Termeni și condiții

1. PREVEDERI GENERALE

 1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.nailsfirst.ro („Nails First”) este deținut și administrat de societatea SC NAILS FIRST S.R.L., persoană juridică de drept românesc, e-mail: contact@nailsfirst.ro, înmatriculată în Registrul Comerțului Botoșani sub nr. J07/119/2020, Cod Unic de Înregistrare 42259842, cu sediul social în Frumușica, Botoșani, Capital Social 200RON („Nails First”, „Societatea” sau „Vânzătorul”).
 2. Utilizarea nailsfirst.ro necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Client a anumitor cerințe de ordin tehnic.
 3. Termenii și Condițiile nailsfirst.ro se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează nailsfirst.ro sau încheie Contracte la Distanță.
 4. Informațiile prezentate în cadrul nailsfirst.ro cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 5. Acceptarea Termenilor și Condițiilor nailsfirst.ro este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.
 6. Navigarea în cadrul nailsfirst.ro, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor nailsfirst.ro.
 7. Nails First își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei nailsfirst.ro, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi Client/Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
 8. Termenii şi Condițiile nailsfirst.ro au în vedere, în primul rând, achiziționarea Produselor prin intermediul platformei www.nailsfirst.ro.
 9. Produsele sunt livrate de Societate în cantități obișnuite pentru consumul casnic. Nails First își rezervă dreptul de a fixa cantitatea maximă de Produse pe care o poate furniza Clientului şi/sau Utilizatorului,
 10. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile în nailsfirst.ro (i.e. imagini statice/dinamice/prezentări multimedia, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate în cadrul nailsfirst.ro exclusiv cu titlu de prezentare.
 11. În cazul în care plata Prețului Produselor este efectuată online, Societatea nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar ocazionat Clientului/Utilizatorului, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Clientului/Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON.
 12. Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta unei terțe părți servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului/Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia. În toate cazurile, Nails First va fi răspunzătoare față de Client/Utilizator pentru toate obligațiile contractuale asumate în cadrul Contractului la Distanță.
 13. Clientul/Utilizatorul poate interacționa cu Vânzătorul în mod telefonic sau prin intermediul adresei de poștă electronică contact@nailsfirst.ro.
 14. În cazul în care platforma www.nailsfirst.ro este afectată de un volum al traficului neobișnuit de mare, Societatea își rezervă dreptul de a solicita Clienților/Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul nailsfirst.ro.
 15. Crearea de Conturi multiple, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze bunul mers al Campaniilor Promoționale (i.e. plasarea unor Comenzi într-un cuantum substanțial, în scopul acumulării unor puncte de loialitate, dar care sunt anulate ulterior) este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Nails First își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente Campaniilor Promoționale sau ofertelor în curs, de a anula Contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 16. Orice tentativă de fraudă sau orice frauda (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor nailsfirst.ro, alterarea conținutului platformei www.nailsfirst.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma www.nailsfirst.ro, deturnarea conținutului livrărilor Produselor către terți, etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

 2. DEFINIŢII

 1. Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în materialul de față, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:

Campanii Promoţionale

Condițiile particulare de vânzare ale Produselor expuse în cadrul nailsfirst.ro, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea Legislaţiei Incidente (i.e. reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile, etc);

Cerinţe Tehnice

Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea nailsfirst.ro şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.

Client 

Orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau persoana juridică care vizitează nailsfirst.ro și/sau efectuează o Comandă în baza unui Cont;

Comandă

Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

Comunicări Comerciale

Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Vânzător, în special despre Campaniile Promoţionale şi Produsele oferite spre vânzare în cadrul nailsfirst.ro, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Clientul şi/sau Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

Consumator

Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

Cont

Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către nailsfirst.ro, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare (i.e. vizualizare comenzi, facturi fiscale, etc);

Contract la Distanţă

Contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/Utilizatorului, materializat în comanda confirmată şi acceptată de către Vânzător, prin email şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul/Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile nailsfirst.ro;

Conţinut

Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul nailsfirst.ro de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Coş de Cumpărături

Serviciul pe care Vânzătorul îl oferă fiecărui Client sau Utilizator al nailsfirst.ro şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună, al eventualelor costuri legate de livrarea Produselor şi a datei estimative de livrare a acestora. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;

Curier

Orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid;

Departamentul CS

Departamentul Customer Support (relații clienți) și care oferă Clienților sau Utilizatorilor informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul nailsfirst.ro, fiind disponibil de luni până vineri, între orele 10:00 – 18:00  la adresa de email contact@nailsfirst.ro;

nailsfirst.ro

Magazinul online care constă în platforma de comerţ electronic www.nailsfirst.ro şi care permite plasarea Comenzilor de către Client sau Utilizator, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Vânzător. nailsfirst.ro. este deţinut, operat şi administrat de către Vânzător, fiind alcătuit dintr-un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care poate fi accesat atât prin intermediul unui browser web.

Favorite

Secţiune a Contului care permite Clientului să îşi creeze Liste cu Produse pe care doreşte să le monitorizeze în vederea unei eventuale achiziţii;

Legislaţia Incidentă

Codul Civil din 2009, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Liste

Secţiunea din Favorite în care Clientul poate adăuga Produse pe care doreşte să le urmărească în vederea unei potenţiale achiziţii şi pe care le poate şterge sau adăuga ulterior în Coşul de Cumpărături;

Login

Adresa de e-mail a Clientului şi parola furnizate în cadrul nailsfirst.ro în timpul procesului de creare al Contului;

Parolă

Un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client în procesul de crearea al Contului.

Preț

Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/Utilizator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și/sau încasare aferente. Cheltuielile de transport şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe www.nailsfirst.ro, înainte de plasarea Comenzii de către Client și/sau Utilizator, dar și mai jos, în cuprinsul secțiunii „Livrare”;

Produs

Bunul mobil listat în cadrul nailsfirst.ro, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță, ce urmează a fi furnizat de către Vânzător Clientului sau Utilizatorului, în schimbul achitării Prețului;

Rating

Modalitate de exprimare de către Client/Utilizator a gradului de satisfacție al acestuia în raport cu un anumit Produs, fiecare dintre acestea putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele;

Termeni şi Condiţii nailsfirst.ro

Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul nailsfirst.ro şi al Aplicaţiei, stabileşte drepturile și obligațiile Vînzătorului și ale Clientului/Utilizatorului, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;

Tranzacţie

Operaţiunea de încasare sau de rambursare către Client/Utilizator a sumei rezultate din vânzarea unui Produs de către nailsfirst.ro, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreate de către Vânzător sau prin transfer bancar prin ordin de plată, indiferent de modalitatea de livrare aleasă de către Client/Utilizator.

Utilizator

Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează nailsfirst.ro și/sau efectuează o Comandă, fără a avea creat un Cont de Client;

Zi Lucrătoare

Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

 3. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR ÎN CADRUL NAILSFIRST.RO.

3.1. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR ÎN CADRUL NAILSFIRST.RO.

 1. În cadrul nailsfirst.ro Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului şi/sau Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:
  1. crearea Contului;
  2. utilizarea Coșului de Cumpărături;
  3. plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile nailsfirst.ro;
  4. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul nailsfirst.ro;
  5. trasmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;
  6. crearea Listelor, interacţiunea cu secţiunea Favorite şi utilizarea facilităţii de Rating;
  7. informaţii referitoare la punctele de loialitate acumulate ca urmare a achiziţionării Produselor de pe nailsfirst.ro;
  8. Vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au deja Cont, oferă gratuit stocarea și punerea la dispoziția acestora prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor, a facturilor fiscale aferente Produselor achiziţionate, a posibilităţii actualizării datelor de contact, livrare şi plată, după caz, etc.
 2. Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:
  1. completarea formularului de înregistrare, înţelegerea și acceptarea prevederilor Termenilor şi Condiţiilor nailsfirst.ro;
  2. apăsarea butonului „Creează cont”.
 3. Utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături.
 4. Coșul de Cumpărături este oferit gratuit, are caracter singular şi se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul/Utilizatorul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de Cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserul sau a Aplicației, inclusiv deconectarea, însă nu rezervă Produsele.
 5. Clientul şi/sau Utilizatorul au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător în cadrul nailsfirst.ro.
  1. să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
  2. să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de nailsfirst.ro. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;
  3. să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Vânzător astfel încât să nu interfereze cu funcționarea platformei www.nailsfirst.ro;
  4. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile nailsfirst.ro;
  5. să plătească la termen Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor, după caz;
  6. să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
  7. să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului şi/sau Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale nailsfirst.ro și realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul nailsfirst.ro referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor;
  8. Reclamații referitoare la furnizarea serviciilor electronice în cadrul nailsfirst.ro pot fi depuse în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: contact@nailsfirst.ro.
 6. Se recomandă precizarea de către Client/Utilizator în reclamaţie/plângere a următoarelor aspecte:
  1. natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când aceasta a avut loc;
  2. solicitarea Clientului sau a Utilizatorului;
  3. datele de contact ale petentului.
   • Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite, însă aceste informaţii pot facilita examinarea cu celeritate a plângerii de către Vânzător.
 7. Soluţionarea reclamaţiei de către Vânzător se poate face imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii formulate de către Client/Utilizator.

3.2. COMUNICĂRI COMERCIALE

 1. Clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice în ceea ce priveşte Produsele oferite în cadrul nailsfirst.ro, inclusiv cu privire la oferte sau promoţii, dupp cum urmează:
  1. prin modificarea setărilor din Cont la secţiunea “Setări Cont”;
  2. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzator; sau
  3. prin contactarea Departamentului CS.
 2. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Client/Utilizator de la Vânzător, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre Vânzător şi Client/Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Nails First colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei www.nailsfirst.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în nailsfirst.ro, disponibilă aici.
 2. Consimţământul pentru primirea de Comunicări Comerciale se manifestă de Client şi/sau Utilizator conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe www.nailsfirst.ro. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii de Comunicări Comerciale privind Produsele, inclusiv condiţiile de dezabonare, se găsesc în Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în nailsfirst.ro, disponibilă aici.

 5. ÎNREGISTRAREA UNUI CONT DE CLIENT. PLASAREA COMENZII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANŢĂ

5.1. Înregistrarea unui Cont de Client

 1. Pentru crearea unui cont pe platforma www.nailsfirst.ro, potențialul client este obligat să folosească o adresă de e-mail validă şi să urmeze pașii descriși în pagina de creare a Contului, disponibilă la adresa www.nailsfirst.ro.
 2. Înregistrarea Contului necesită repetarea Parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile de tastare.
 3. Clientul obţine accesul la Cont cu ajutorul Loginului şi al Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în nailsfirst.ro. Contul permite stocarea informaţiilor referitoare la adresa furnizată de Client pentru Produsele comandate, la starea şi istoricul Comenzilor, facturile fiscale emise de Vânzător, precum şi accesarea altor servicii puse la dispoziţie de către Societate.
 4. Clientul este obligat să păstreze Parola în deplină confidențialitate, să nu o dezvăluie persoanelor terțe şi înțelege că dacă încredințează cuiva Parola Contului, respectiva persoană va avea acces la datele sale cu caracter personal, iar Nails First va fi astfel exonerată de orice răspundere care ar deriva dintr-o utilizare neautorizată a Contului.
 5. Vânzătorul oferă posibilitatea Clientului de a-și modifica Parola în orice moment.
 6. Nails First poate refuza cererea de înregistrare a unui Cont în situațiile în care Departamentul CS sau Departamentul Tehnic al Societății constată că în procesul de creare al Contului au fost utilizate informații neconforme cu realitatea.
 7. Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără motiv, să șteargă Contul (anularea Contului), fie direct din Cont, fie prin trimiterea unei solicitări la adresa gdpr@nailsfirst.ro.
 8. Crearea Contului nu este necesară pentru a plasa o Comandă în cadrul nailsfirst.ro, aceasta putând fi efectuată şi de un Utilizator.

5.2. Plasarea Comenzii

          5.2.1   Aspecte generale

 1. Vânzătorul oferă posibilitatea plăsării Comenzii pentru Produse în următorul mod:
  1. prin accesarea platformei www.nailsfirst.ro;
 2. Produsele achiziționate prin intermediul nailsfirst.ro sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului şi/sau Utilizatorului.
 3. Nailsfirst.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către Client şi/sau Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de livrare. Totodată, în acest caz, Nails First nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client şi/sau Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.
 4. Nailsfirst.ro poate refuza o Comandă, sub rezerva transmiterii unei notificări prealabile Clientului şi/sau Utilizatorului, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Client şi/sau Utilizatorul să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:
  1. eșuarea / invalidarea Tranzacției;
  2. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului/Utilizatorului a Tranzacției, efectuată prin transfer bancar;
  3. date incomplete sau incorect furnizate de Client şi/sau Utilizator;
  4. activitatea Clientului şi/sau a Utilizatorului poate produce daune platformei www.nailsfirst.ro şi/sau partenerilor comerciali ai Societății;
  5. există suspiciuni rezonabile că respectivul Client/Utilizator plasează Comenzi exclusiv în scopul de a acumula beneficiile oferite de nailsfirst.ro (i.e. nu onorează Comenzile ulterior, anulându-le sau neachitând Prețul Produselor);
  6. există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Clientului sau a Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor.
 5. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe platforma www.nailsfirst.ro să fie exactă şi corectă, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactitățile care pot apărea în completarea de către Client şi/sau Utilizator a formularelor din platforma www.nailsfirst.ro pentru finalizarea Comenzii. Clientul şi/sau Utilizatorul sunt responsabili pentru corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor pe care le furnizează în cadrul formularelor disponibile pe platforma www.nailsfirst.ro.
 6. În anumite situații şi pentru motive justificate, Nails First își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situații, Clienții/Utilizatorii vor fi notificați prin intermediul poștei electronice, iar Nails First va returna suma achitată de Client sau Utilizator, în cazul in care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de către Client sau Utilizator.
 7. În cazul în care un Produs comandat de către Client/Utilizator nu mai poate fi livrat/furnizat de către Nails First, ne obligăm să informăm Clientul/Utilizatorul asupra acestui fapt, fie telefonic, fie prin email și în cazul în care Clientul/Utilizatorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, să returnăm în contul bancar indicate de Client contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Societatea a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.
 8. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a stabili un prag valoric minim al Comenzii, pentru care livrarea Produsului/Produselor este gratuită.
 9. Nails First îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afişate în nailsfirst.ro ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse.
 10. nailsfirst.ro va notifica Clientul/Utilizatorul prin email cu privire la statusul Comenzii (i.e. iniţiere şi preluare Comandă, trimitere şi ridicare colet, etc).
 11. Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, editarea si anularea Comenzii se poate face în maxim o oră de la plasarea acesteia.
 12. Prin plasarea Comenzii, Clientul şi/sau Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

         5.2.2.  Plasarea Comenzii

 1. Disponibilitatea unui Produs va fi afişată în nailsfirst.ro după cum urmează:
  1. în stoc” – stocul nailsfirst.ro cuprinde mai mult de 3 bucăţi ale Produsului respectiv;
  2. ”Stoc redus” – stocul nailsfirst.ro cuprinde mai putin de 2 bucăți ale Produsului respectiv;
  3. stoc epuizat” – Produsul nu mai este disponibil în stocul nailsfirst.ro;
 2. În cadrul nailsfirst.ro, Clientul/Utilizatorul plasează Comanda în următorul mod:
  1. Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de Cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă;
  2. Clientul confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheierii și executării obiectului Contractului la Distanţă. Utilizatorul trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și executarea obiectului Contractului la Distanţă. În fiecare situație transmiterea de către Client/Utilizator a unor date neactualizate/incorecte poate duce la imposibilitatea realizării obiectului Contractului la Distanţă. În formularul de Comandă este necesar a fi specificate următoarelor date ale Clientului/Utilizatorului: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e- mail, număr de telefon de contact, precum şi datele ce ţin de Contractul la Distanţă, respectiv Produsul/Produsele, cantitatea Produsului/Produselor, în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului/Produselor, modalitatea de plată aleasă. În cazul Clienților nonconsumatori, este, de asemenea, necesară furnizarea datelor complete ale persoanei juridice (i.e. număr înmatriculare în Registrul Comerţului, cod unic de înregistrare, adresă sediu social);
  3. Clientul/Utilizatorul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător, precum şi modalitatea de plată a Prețului și a eventualelor costuri generate de livrarea Produsului/Produselor;
  4. Clientul trimite Vânzătorului Comanda, depunând oferta de achiziţionare a Produsului, prin intermediul funcționalității puse la dispoziție de nailsfirst.ro în acest scop (i.e. butonul ”Plasează Comanda”). La plasarea Comenzii de către Client/Utilizator, se cere acceptarea Termenilor şi Condiţiile nailsfirst.ro;
  5. în timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Plasează Comanda”, Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a revizui Coşul de Cumpărături, în sensul de a adăuga/elimina Produse sau a modifica cantitatea acestora, de a modifica adresele de facturare şi livrare, precum şi modalitatea de livrare şi plată.
  6. în funcție de metoda de plată aleasă, Clientul/Utilizatorul poate fi redirecționat către o pagină a unui prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plații Preţului.
 3. Vânzătorul, ca răspuns la Comanda plasată de Client/Utilizator, va trimite Clientului/Utilizatorului un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată de Client/Utilizator, prin intermediul căruia îi va confirma acestuia primirea Comenzii şi începerea verificării disponibilităţii Produsului. În situaţia în care plata Produsului/Produselor comandate a fost făcută online, mesajul automat va fi trimis Clientului/Utilizatorului numai după ce nailsfirst.ro a primit din partea procesatorului de plăţi confirmarea efectuării Tranzacţiei.
 4. În cazul în care Vânzătorul, din cauza lipsei disponibilităţii Produsului, constatată ca urmare a verificării Comenzii plasate de Client/Utilizator, nu o poate onora cu privire la Produsul comandat/toate Produsele comandate, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele). Anularea Comenzii de către Client/Utilizator eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia.
 5. Comanda primeşte un număr și toate ofertele de achiziţionare privind Produsele listate în Comandă vor fi procesate în paralel.
 6. Prin finalizarea Comenzii, Clientul/Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant nailsfirst.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) pentru confirmarea Comenzii.

         5.2.3   Încheierea Contractului la Distanță

 1. Contractul la Distanţă se consideră a fi încheiat în momentul în care Vânzătorul confirmă prin email plasarea Comenzii de către Client/Utilizator şi disponibilitatea Produsului/Produselor, prin acceptarea ofertei acestuia privind achiziţionarea Produsului/Produselor menţionată în Comandă.
 2. Contractul la Distanţă denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu Termenii şi Condiţiile nailsfirst.ro.
 3. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor Produselor și să realizeze obiectul Contractului la Distanţă. Daca livrarea Produselor nu este posibilă din motive independente de nailsfirst.ro, Clientul/Utilizatorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi restituirea tuturor sumelor achitate, după caz. Clientul/Utilizatorul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.

 6. MODALITĂŢI ŞI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSELE ACHIZIŢIONATE ÎN CADRUL NAILSFIRST.RO. FACTURARE

6.1. Modalităţi şi Termeni de Plată pentru Produsele Achiziţionate în cadrul nailsfirst.ro

 1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului/Utilizatorului, următoarele metode de plată:
  • 6.1.1 Prevederi generale
   1. numerar, în sistem ramburs, plata Preţului fiind efectuată direct la Curier în momentul primirii/ridicării coletului aferent Comenzii plasate de Client/Utilizator;
   2. plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate, atât în cadrul nailsfirst.ro, cât şi la curierii parteneri a coletului aferent Comenzii Clientului/Utilizatorului.
 2. Metodele de plată actuale sunt specificate în cadrul nailsfirst.ro în Coşul de Cumpărături, secțiunea „Detalii Plată”
 3. În cazul în care Clientul/Utilizatorul alege să plătească ramburs la primirea/ridicarea coletului, acesta este obligat să efectueze plata la primirea/ridicarea coletului, în caz contrar acesta nu îi va fi livrat de Curier. Refuzul primirii coletului duce la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi descarcă Vânzătorul de obligaţia unei noi livrări a Produsului respectiv.
 4. Datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului nu vor fi accesibile Nails First şi nici nu vor fi stocate de către Societate sau de către procesatorul de plăţi integrat în platforma www.nailsfirst.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Client/Utilizator la perfectarea Tranzacţiei, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
 5. În cadrul nailsfirst.ro, entitatea autorizată să presteze servicii de procesare de plăţi este SC NETOPIA PAYMENTS SRL, o societate constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J40/9170/2003, CUI 15565496.
 6. Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor, Clientul/Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe www.nailsfirst.ro şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).

6.2. Facturare

 1. Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură fiscală pentru Produsele livrate conform Comenzii, obligația Clientului/Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Vânzător a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Prin trimiterea Comenzii, Clientul/Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic, prin adăugarea acestora de către nailsfirst.ro în Contul Clientului sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Client/Utilizator.
 3. Facturile fiscale emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului/Utilizatorului prin email. Facturile aferente Produsului/Produselor care nu au fost preluate de către Client/Utilizator vor fi anulate de Vânzător la momentul la care Produsul/Produsele va/vor fi restituit/e de Curier.

 7. MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE. RECEPŢIA PRODUSELOR

7.1. Modalităţi şi Costuri de Transport

         7.1.1.  Modalităţi de Transport

 1. Livrarea Produselor este disponibilă pe teritoriul României.
 2. Vânzătorul oferă Clientului/Utilizatorului următoarele metode de livrare ale Produsului/Produselor:
  1. expediere prin curier,
  2. expediere prin curier cu ramburs;
  3. expediere prin posta romana.
 3. Livrarea Produselor se poate realiza prin intermediul Curierului, la adresa specificată de Client/Utilizator în Comandă.

          7.1.2   Costuri de Transport

 1. Prevederi Generale
  1. Costurile de Transport pentru livrarea Produselor sunt în sarcina Clientului/Utilizatorului, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare la Distanţă prevede altfel.
  2. Costurile livrării Produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile platformei www.nailsfirst.ro la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
 2. Costurile Livrării
  1. În cazul încheierii Contractului la Distanţă, pentru fiecare Comandă plasată pe nailsfirst.ro se va percepe un cost de transport ce diferă în funcție de modalitatea de livrare selectată de Client/Utilizator în pagina de finalizare a Comenzii.

 Livrare prin Curier, pe teritoriul României:

 • Pentru toate comenzile realizate prin curierat rapid costul de livrare este de 16.90 lei;

7.2. Termene şi Condiţii de Livrare. Recepţia Produselor

         7.2.1   Termene de Livrare

 1. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsului către Client/Utilizator (data livrării) se compune din timpul de pregătire al Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către Curier.
 2. Data estimată de livrare poate varia în funcție de Produs și/sau metoda de livrare aleasă și este afișată în pagina Produsului, în pagina de Comandă, precum și în e-mailul de confirmare a Comenzii.
 3. Pentru toate categoriile de Produse, termenul de livrare este între 2 și 6 zile lucrătoare de la data încheierii Contractului la Distanță, în funcție de metoda de transport aleasă, curierat rapid sau Poșta Română, doar în cazurile excepționale, în cazul în care un produs nu mai este pe stoc livrarea se va face în maxim 30 de zile calendaristice, după anunțarea și confirmarea cu clientul noul termen de livrare.
 4. Având în vedere numărul mare de Comenzi ce se pot înregistra pe perioada Campaniilor Promoţionale desfășurate de către Vânzător, există posibilitatea ca termenul de livrare al Produselor estimat pe www.nailsfirst.ro la momentul vizualizării Produsului/plasării Comenzii să poată suferi modificari. Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a livra Produsele comandate în termen de 2-6 zile lucrătoare de la încheierea Contractului la Distanţă.
 5. Dacă Produsele nu au fost livrate în termenul indicat, Clientul/Utilizatorul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar, de maxim 3 zile Lucrătoare. Dacă nici în termenul suplimentar Produsele nu sunt livrate, Clientul/Utilizatorul poate solicita rezoluţiunea Contractului la Distanţă.
 6. În cazul în care Produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care Prețul sau unele caracteristici ale Produselor au suferit modificări, ulterior confirmării de către Societate a Comenzii, Nails First va informa Clientul/Utilizatorul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate Clientului/Utilizatorului în termen de 14 zile calendaristice de la data informării respective, dacă Clientul/Utilizatorul le-a achitat în avans. Clientul/Utilizatorul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile Produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Nails First va livra Produsele conform Comenzii astfel modificate de către Client/Utilizator.
 7. În cazul în care Clientul/Utilizatorul plasează o Comandă care conține Produse de la furnizori diferiți, din punctul de vedere al livrării, acestea vor fi considerate colete diferite şi vor fi evidențiate ca atare pe www.nailsfirst.ro în pagina de Comandă. Acestea au termene diferite de livrare, iar taxa de transport se aplică o singură dată.

          7.2.2.  Condiții de Livrare

 1. Clientul/Utilizatorul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezentei acestuia la adresa aleasă pentru livrarea Comenzii.
 2. Clientul/Utilizatorul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar în care Curierul îl anunță că livrează Comanda, în caz contrar urmând a suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar în care se livrează Comanda va putea fi modificat doar cu acordul Curierului.
 3. La solicitarea Curierului, Clientul/Utilizatorul va face dovada identității sale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.
 4. În cazul în care Clientul/Utilizatorul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării prealabile către Curier a numărului Comenzii.
 5. Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul/Utilizatorul nu îndeplinește condițiile de mai sus.
 6. În cazul livrării la locul de muncă al Clientului/Utilizatorului, dacă Curierul nu poate avea acces în incinta imobilului respectiv, Clientul/Utilizatorul trebuie să se asigure că poate recepționa Comanda.
 7. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Nails First la momentul predării Produselor Comandate către Client/Utilizator.

          7.2.3.  Recepția Produselor

Aspecte generale

 1. Clientul/Utilizatorul are obligația de a semna bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexată nota de livrare ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul/Utilizatorul va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe nota de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

GARANŢIA PRODUSELOR ŞI RECLAMAŢII CU PRIVIRE LA PRODUSE

8.1. Garanţia Produselor

 1. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client/Utilizator prin care acesta se obligă să restituie Clientului/Utilizatorului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, Prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a Produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în nailsfirst.ro sau în declarația de conformitate a Produsului.
 2. Produsele afișate în cadrul nailsfirst.ro pot fi supuse garanției producătorului sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției, precum și durata acesteia sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către producător sau distribuitor şi care însoţeşte Produsul, după caz.
 3. Produsul beneficiază de garanţie în următoarele condiţii:
  1. Clientul/Utilizatorul a achiziționat Produsul de la nailsfirst.ro;
  2. Clientul/Utilizatorul a respectat instrucțiunile de folosire şi întreținere ale Produsului, acesta fiind utilizat conform instrucțiunilor impuse de producător sau distribuitor;
  3. Clientul/Utilizatorul a păstrat certificatul de garanție şi documentul fiscal (i.e. factură sau bon fiscal) care atestă achiziționarea Produsului. Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe certificatul de garanție, care însoțește Produsul livrat.
 4. Cauze de pierdere a garanției:
  1. avarii/deteriorări mecanice ale Produsului, expunere excesivă la radiații solare a Produsului sau modificări fizice neautorizate ale acestuia;
  2. defectarea Produsului, ocazionată de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, întreținere, transport, manipulare şi instalare ale acestuia, prevăzute în manualul de utilizare;
  3. deteriorarea mecanică provocată prin lovirea Produsului sau deteriorarea marcajului cu modelul şi seria acestuia;
  4. inundarea, incendierea, expunerea la soare sau la descărcări electrice a Produsului, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;
  5. distrugerea circuitelor interne ale produsului, generate de șocurile rezultate în urma manipulării necorespunzătoare a acestuia.
 5. Nails First nu oferă garanție comercială pentru Produsele livrate Clienților/Utilizatorilor .

8.2. Reclamaţii cu privire la Produse

 1. Imaginile Produselor din nailsfirst.ro au doar un caracter ilustrativ şi nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăţii Produselor (i.e. ambalajul poate diferi, în funcţie de modificările operate de producător sau distribuitor).
 2. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului/Utilizatorului Produse fără defecte şi care sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă.
 3. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă, dacă:
  1. Corespund descrierii făcute de Vânzator în nailsfirst.ro;
  2. Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.
  3. Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care Clientul/Utilizatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului, declarațiile Produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta Produsului.
 4. În cazul în care Produsele prezintă un defect la livrare, părţile Contractului la Distanţă pot conveni cu privire la o compensaţie pe care Vânzătorul să o acorde Clientului/Utilizatorului, sub forma unui voucher.
 5. Reclamația poate fi depusă de către Client/Utilizator prin email, la adresa contact@nailsfirst.ro. Pentru a facilita o cât mai bună înţelegere a problemelor pe care Clientul/Utilizatorul le ridică cu privire la Produs şi din dorinţa de a soluţiona reclamaţia acestuia cu celeritate, în vederea examinării acestuia. De asemenea, Nails First recomandă Clientului/Utilizatorului să menţioneze în reclamaţie informaţii referitoare la (i) împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact la tipul defectului Produsului şi la data constatării acestuia; (ii) modalitatea aleasă de a aduce Produsul în conformitate cu Contractul la Distanţă sau declaraţia referitoare la micșorarea Prețului sau renunțarea la Contractul la Distanţă, precum și (iii) datele de contact ale petentului.
 6. Dacă Produsul vândut are un defect, Clientul/Utilizatorul are dreptul să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului, sub forma înlocuirii sau a reparării Produsului. Dacă înlocuirea Produsului sau eliminarea defectului acestuia este imposibilă pentru Vânzător, Clientul/Utilizatorul poate solicita reducerea Preţului Produsului sau, dacă defectul este unul substanţial, se poate retrage din Contractul la Distanţă.
 7. În măsura în care reclamaţia formulată de Client/Utilizator este justificată, Vânzătorul are următoarele obligaţii:
  1. dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului sunt posibile, să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client/Utilizator, în conformitate cu prevederile Legislaţiei Incidente şi pe cheltuiala sa. Orice reparare sau înlocuire va fi facută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între Vânzator şi Client/Utilizator;
  2. dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului nu sunt posibile, să restituie Clientului/Utilizatorului Preţul, parţial sau total, în funcţie de solicitarea Clientului/Utilizatorului, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care Vânzătorul este notificat în acest sens de către Client/Utilizator. În scopul rambursării Preţului şi finalizării Tranzacţiei, Societatea va restitui suma respectivă în contul bancar în lei, furnizat de către Client/Utilizator, cu excepţia cardurilor Revolut.
 8. Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației Clientului/Utilizatorului prin intermediul Departamentului CS, nu mai târziu de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia. Societatea va informa Clientul/Utilizatorul despre progresul reclamaţiei, în special despre primirea, acceptarea sau respingerea acesteia, prin email/telefon.
 9. În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Client/Utilizator sau realizarea Garanției va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului, Clientul/Utilizatorul va fi obligat să livreze Produsul pe cheltuiala Vânzătorului.
 10. Durata soluţionării reclamaţiei, inclusiv eliminarea defectelor sau înlocuirea Produsului, durează de regulă până la 30 de zile calendaristice, fiind însă necesară furnizarea de către Client/Utilizator a asistenţei necesare în vederea respectării termenului respectiv.
 11. Vânzătorul este răspunzător dacă defectul fizic va fi constatat de Client/Utilizator în termen de doi ani de la data livrării Produsului sau înainte de data de expirare menţionată pe ambalajul Produsului. Cererea de îndepărtare a defectului Produsului sau de schimb al acestuia cu alt Produs fără defecte trebuie formulată în termenul menţionat anterior, sub sancţiunea prescrierii acesteia.
 12. Clientul/Utilizatorul trebuie sa informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a Produsului în termen de două luni de la data la care a constatat-o, dar nu mai târziu de doi ani de la data încheierii Contractului la Distanţă.

 9. CAMPANII PROMOŢIONALE

9.1. Prevederi generale

 1. Prin intermediul nailsfirst.ro, Societatea oferă Clienţilor/Utilizatorilor diverse reduceri, cadouri sau vouchere, utilizarea acestora fiind supusă anumitor regului, comunicate de Vânzător sub forma unor regulamente, publicate pe platforma www.nailsfirst.ro.
 2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, fiecare voucher de reducere sau de cadou poate fi folosit o singură dată în cadrul aceleiaşi Comenzi, neputându-se cumula.

9.2.     Campaniile Promoționale

9.2.1   Codurile promoționale

 1. Codurile promoționale oferite de nailsfirst.ro în cadrul oricăror Campanii Promoționale sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului sau în regulamentul Campaniei Promoționale, cu excepția cazului in care este specificat altfel.
 2. Pentru Produsele încadrate în categoria „Excepții”, nu se pot aplica coduri promoționale, acestea fiind achiziționate la prețul afișat pe www.nailsfirst.ro.
 3. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii în cadrul nailsfirst.ro, neputând fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.
 4. Pentru eligibilitatea la o Campanie Promoțională nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Campaniile Promoționale care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.
 5. În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa contact@nailsfirst.ro, în care să precizeze numărul de Comandă, starea acesteia, numele Clientului şi codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.
 6. Promoțiile pe nailsfirst.ro nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe www.nailsfirst.ro, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în Campania Promoțională. Anumite Campanii Promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare, acest lucru fiind specificat în regulamentul campaniei respective.
 7. Nailsfirst.ro stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele Campaniilor Promoționale şi ale concursurilor pe care le organizează pe nailsfirst.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe platforma www.nailsfirst.ro. Beneficiile Campaniilor Promoționale sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe www.nailsfirst.ro, în perioada de valabilitate clar menționată şi în limita stocului disponibil. nailsfirst.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a Produselor pentru întreaga perioadă de promoție.

9.2.2   Vouchere/cupoane/coduri promoționale

 1. Prevederi generale
  1. Voucherul este un document electronic constând într-un cod sau cupon promoțional, de o anumită valoare, specificată în codul sau cuponul promoțional şi utilizat în vederea acționării unui Produs la un preț diminuat cu valoarea voucherului respectiv.
  2. Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerințe pentru a fi valid şi aplicabil. Clientul/Utilizatorul este responsabil să verifice cu atenție toate detaliile şi informațiile de pe voucher, astfel încât reducerea să poată fi acordată.
  3. Taxele de transport şi manipulare se aplică Produsului achiziționat, după caz, daca în Campaniile Promoționale şi regulamente nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher, pentru a fi aplicabil, impune o anumită valoare minimă de achiziție a unor Produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea şi acestor Produse, după caz. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare sau alte servicii, cu excepția cazului in care se convine altfel.
  4. Orice produs cadou, indiferent de promoție, va avea o valoare minimă, iar Clientul/Utilizatorul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție, după caz.
  5. Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite în cadrul nailsfirst.ro
  6. Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule. Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.
  7. Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate în acești Termeni și Condiții nailsfirst.ro, sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.
 2. Condiții de aplicare
  1. Orice Campanie Promoțională la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoană juridică, identificată ca și Client/Utilizator.
  2. Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în e-mailul de oferire a voucherului sau cum se precizează în fiecare Campanie Promoțională/ofertă în parte. Nails First își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabilă a Clienților/Utilizatorilor.
  3. Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.
  4. Voucherul se aplică numai Produselor/categoriilor de Produse menționate în mod expres ca fiind eligibile în Campania Promoțională. Produsele care sunt excluse din Campaniile Promoționale sunt comunicate în regulamentele aferente acestora sau în termenii şi condițiile ofertelor speciale. Aceste excepții includ în genere Produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.
  5. În cazul Comenzilor care conțin mai multe Produse, valoarea voucherului de reducere va fi alocată conform prevederilor fiecărei Campanii Promoționale.
  6. Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia, ca reducere la Comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o Comandă deja plasată.
  7. În cazul în care o Comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conține mai multe Produse este anulată, respinsă sau returnată parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte Produse rămase în Comandă, dacă valoarea Comenzii nu respectă condițiile Campaniei Promoționale. Nails First nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru Produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o Comandă cu produse multiple. Clientului/Utilizatorului i se va restitui suma achitată de acesta pentru Produse.

9.2.3   Întreruperea sau Retragerea Campaniei Promoționale

 1. În cazul unei Campanii Promoționale organizate în cadrul nailsfirst.ro, Societatea, în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a retrage Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a Consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma www.nailsfirst.ro).
 2. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul Campaniei Promoționale respective, în perioada desfășurării acesteia, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

9.2.4  Campanii Promoționale cu produs cadou

 1. Orice promoție la care se oferă produs cadou se limitează la un produs cadou oferit în perioada de Campanie Promoțională per persoana fizică sau juridică (identificat ca si Client/Utilizator), indiferent de numărul Comenzilor înregistrate de către o persoană fizică sau juridică în perioada în care Campania Promoțională este în curs de desfășurare.
 2. În cazul în care există situații de fraudă identificate, Nails First își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula Comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 3. De asemenea, daca o Comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată şi nedesigilată.

 10. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL LA DISTANŢĂ. POLITICA DE RETUR A nailsfirst.ro

10.1.   Retragerea din Contractul la Distanţă

10.1.1 Prevederi Generale

 1. Clientul/Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contractul la Distanţă, fără a preciza motivele şi fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege. Pentru exercitarea dreptului de retragere în termenul prevăzut de Legislaţia Incidentă, Clientul/Utilizatorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, direct în Cont sau în format electronic, prin intermediul poștei electronice, la adresa: contact@nailsfirst.ro.
 2. Clientul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
 3. Perioada de retragere din Contractul la Distanţă este de 30 zile şi începe de la data la care Produsul a fost preluat de către Client/Utilizator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât Curierul, iar în cazul unui Contract la Distanţă care include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi, de la intrarea în posesie a ultimului Produs lot sau parte.
 4. Vânzătorul are obligaţia de a comunica Clientului/Utilizatorului confirmarea de primire a retragerii, iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea din partea Clientului/Utilizatorului a declaraţiei de rezoluţiune a Contractului la Distanţă, va restitui acestuia, în principiu, toate plățile efectuate de acesta, dar nu și costurile de livrare ale Produsului. 
 5. Clientul/Utilizatorul este responsabil pentru orice diminuare a valorii Produselor, ca o consecinţă a manipulării acestora în alt mod decât cel necesar pentru a se familiariza cu natura, proprietăţile şi funcţionalitatea Produsului. Pentru claritate, Vânzătorul va reţine o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Produsului, care variază între 10% şi 60% din valoarea iniţială a Produsului, după caz.
 6. Vânzătorul va returna Preţul folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul/Utilizatorul, după cum urmează:
  1. pentru Comenzile achitate cu card bancar, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 7. Clientul/Utilizatorul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data în care a informat Vânzătorul de retragerea din Contractul la Distanţă, să restituie Produsul Vânzătorului personal sau prin curierat rapid.
 8. Pentru anumite Campanii Promoționale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili un termen diferit de exercitare de către Consumator a dreptului de retragere, însă cu respectarea termenului minim legal de 14 zile prevăzut de Legislaţia Incidentă, termenul specific de exercitare a dreptului de retragere urmând a fi menționat în cadrul fiecărui regulament de Campanie Promoțională, dacă va fi cazul.

10.1.2 Excepţii de la dreptul de retragere din Contractul la Distanţă

 1. Consumatorul nu îşi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății şi care au fost desigilate de consumator: produse de nutriţie, produse cosmetice, produse de lenjerie, produse electronice care au intrat în contact cu pielea/părul/cavitatea bucală (din motive de igienă, acestea se acceptă retur numai după aducerea lor la conformitate prin înlocuirea elementelor ce au intrat în contact cu pielea/părul/cavitatea bucală).
 2. Pentru claritate, conform dispozițiilor art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt exceptate de la dreptul de retragere din contractul la distanţă următoarele:
  1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;
  2. furnizarea de produse şi/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
  3. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;
  4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;
  6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  7. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;
  8. contractele în cazul cărora clientul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de cumpărător sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
  9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
  10. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
  11. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

10.2 Politica de Retur a nailsfirst.ro

10.2.1 Aspecte generale

 1. Nails First accepta returul pentru Clienții/Utilizatorii care notifică intenția lor de a se retrage din Contractul la Distanţă, în termenul menţionat mai sus la punctul 184, cu excepția unor prevederi exprese contrare menționate în Termeni și Condiții pentru anumite categorii de Produse, după caz.
 2. Comenzile cu livrare pe teritoriul României sunt eligibile pentru retur, dar costurile de retur cad în sarcina Clientului/Utilizatorului. 

10.2.2 Modalități și Termene de Returnare a Produselor

 1. Clientul/Utilizatorul se obligă să notifice nailsfirst.ro intenția sa de a returna Produsele achiziționate, fie prin e-mail la adresa contact@nailsfirst.ro, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea Produselor. În caz contrar, nailsfirst.ro poate refuza coletul.
 2. Informațiile necesare care trebuie furnizate nailsfirst.ro pentru trimiterea curierului sunt următoarele:
  1. data expedierii coletului;
  2. numărul Comenzii;
  3. suma de returnat;
  4. adresa de unde Curierul urmează să preia coletul de retur;
  5. datele contului bancar.
 3. La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a Clientului/Utilizatorului, Nails First efectuează o solicitare la Curier și îl trimite la adresa indicată de către Client/Utilizator, în vederea ridicării coletului ce urmează a fi returnat. Costurile de transport ale coletului/coletelor returnate nu intră în responsabilitatea Clientului/Utilizator, acestea urmând a fi asumate de nailsfirst.ro.

10.2.3 Condiții de returnare a produselor

 1. Prevederi generale
  1. În orice situație de returnare a Produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului/Utilizatorului, împreună cu toate accesoriile şi documentele care au însoțit Produsul respectiv (i.e. factură, certificat de garanție, cabluri de alimentare, etc.).
  2. Produsele trebuie să fie returnate în aceeași condiție în care au fost primite de către Client/Utilizator și anume fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate anterior de către Client/Utilizator în corespondența purtată cu Departamentul CS).
  3. În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, nailsfirst.ro își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea următoarelor produse:
   1. susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
   2. sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator (i.e. produsele din categoriile Cosmetice și Îngrijire personală);
   3. care, după livrare, potrivit naturii lor, sunt inseparabil amestecate cu alte asemenea elemente;
  4. Pe fiecare pagină de Produs există informația privind posibilitatea ca acesta să fie returnat de către Client/Utilizator. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.
  5. În cazul în care o Comandă, la care s-a oferit unul sau mai multe Produse cadou, este returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, respectiv nedeteriorată și cu ambalajul sigilat. Condițiile Campaniilor Promoționale efectuate de către nailsfirst.ro sunt prezentate în cadrul secţiunii 9 din Termenii și Condițiile nailsfirst.ro. În ipoteza în care Produsul cadou nu este returnat, valoarea returului va fi diminuată în mod corespunzător cu valoarea produsului cadou.
 2. Situații particulare

Categoria „Cosmetice

 1. Produsele de îngrijire personală nu vor fi acceptate la retur, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Categoria „Electronice

Condiții generale

 1. Clientul/Utilizatorul poate returna Produsele în termen de 30 de zile calendaristice din momentul în care acestea i-au fost livrate prin intermediul curierului sau au fost ridicate din punctul de lucru al nailsfirst.ro în care Clientul/Utilizatorul a solicitat să fie efectuată livrarea.
 2. În acest sens, Clientul/Utilizatorul este obligat să completeze formularul de retur și să-l trimită către nailsfirst.ro cel târziu în a 30-a zi calendaristică de la data livrării de către Curier.
 3. Toate produsele pe care Clientul/Utilizatorul le returnează trebuie să fie în aceeași stare în care acesta le-a primit, însoțite de etichetele inițiale, intacte, de certificatul de garanție în original, după caz, precum și de toate celelalte documentele care au însoțit Produsul livrat.
 4. În cazul în care Clientul/Utilizatorul a achiziționat mai multe produse de același fel și optează pentru a le returna pe toate, doar unul din Produse poate fi desigilat.
 5. Nailsfirst.ro nu acceptă retururi cu privire la Produse care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:
 1. au fost efectuate intervenții neautorizate asupra Produsului;
 2. au ambalajul deteriorat sau incomplet;
 3. au urme de uzură sau folosire excesivă;
 4. au zgârieturi, ciobituri, lovituri sau semne de expunere la șocuri mecanice/electrice;
 5. nu au toate accesoriile primite în pachetul în care au fost livrate;
 6. Produsul a făcut parte dintr-o comandă specială (comanda specială este aceea care vizează un produs care nu face parte din stocul uzual al Furnizorului, dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme și a plății unui avans din partea Clientului/Utilizatorul;
 7. îndeplinesc una din condițiile specifice, în funcție de tipul produsului.

10.2.4 Retur DOA (Dead on arrival)

 1. În eventualitatea în care Produsul achiziționat este nefuncțional sau prezintă vicii evidente de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un Produs funcțional, cu condiția notificării în scris de către Client/Utilizator a Nails First sau prin apel telefonic la Departamentul CS în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea Produsului.

10.2.5 Rambursarea costurilor suportate de către Client/Utilizator în legătură cu achiziția Produselor returnate

 1. Pentru retururile acceptate integral de către nailsfirst.ro, Clientului/Utilizatorului îi va fi rambursat, în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care nailsfirst.ro este informat de către Client/Utilizator cu privire la decizia acestuia de a returna Produsele, prețul produselor returnate, precum şi costul transportului achitat inițial/la retur.
 2. Sumele în cauză vor fi returnate după cum urmează:
  1. pentru Comenzile achitate cu card online, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
  2. pentru Comenzile achitate /prin ramburs/ Card bancar, prin virament bancar.

 11. PROTECŢIA MEDIULUI

 1. Deșeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase, care au un impact negativ asupra mediului şi sănătății populației în cazul în care nu sunt colectate separat.
 2. Având in vedere prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi ale Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice, Clienții vor avea în vedere următoarele:
  1. cumpărătorii Produselor au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate şi de a colecta separat aceste DEEE;
  2. colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va putea efectua prin intermediul punctelor de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de autoritățile publice locale care au obligația de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziția producătorului spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;
  3. Clienții/Utilizatorii pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate la momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, Societatea aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislației în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent şi a îndeplinit aceleași funcții ca şi echipamentul nou furnizat.
 3. Simbolul care indică faptul ca echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate este reprezentat de o pubelă cu roţi barată cu o cruce, ca in imaginea alăturată:
 4. Această pictogramă indică faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere şi că acestea fac obiectul unei colectări separate.

 12. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 1. Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul nailsfirst.ro de către Vânzător sau contractorii acestuia, în special drepturile de autor, numele şi sigla nailsfirst.ro (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor/partenerilor săi contractuali. Clientul/Utilizatorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus gratuit, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentu utilizarea corectă a nailsfirst.ro.
 2. Nails First poate oferi Clientului/Utilizatorului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei www.nailsfirst.ro. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale platformei www.nailsfirst.ro.
 3. Utilizarea pe nailsfirst.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectiva. Societatea nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului platformei www.nailsfirst.ro.

 13. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

 1. Nails First nu garantează că platforma www.nailsfirst.ro, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de nailsfirst.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul/Utilizatorul folosește platforma www.nailsfirst.ro pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea nailsfirst.ro sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.nailsfirst.ro. Nails First nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
 2. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile Produselor prezentate pe platforma www.nailsfirst.ro, acestea fiind puse la dispoziția Nails First de către furnizori.
 3. Informațiile incluse în nailsfirst.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Clientul/Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa contact@nailsfirst.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.
 4. Societatea, în calitate de organizator al Campaniilor Promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile codului sau utilizările neautorizate ale voucherului Campaniei Promoționale în cauză, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate şi își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în Campania Promoțională respectivă.
 5. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar nailsfirst.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
 6. Nails First nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor nailsfirst.ro.
 7. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei www.nailsfirst.ro, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma www.nailsfirst.ro.
 8. În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.

 14. FORŢA MAJORĂ

 1. Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.
 2. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.
 3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 15. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

15.1.  Legea aplicabilă

 1. Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

15.2.   Soluționarea Disputelor

 1. Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.
 2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.

 16. DISPOZIŢII FINALE

16.1.   Aspecte generale

 1. Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi Condițiilor nailsfirst.ro, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze ale Termenilor şi Condițiilor nailsfirst.ro. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce a fost intenționat sau, urmărind concepția şi exprimarea Termenilor şi Condițiilor nailsfirst.ro, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.
 2. Prevederile Termenilor şi Condițiilor nailsfirst.ro se completează cu dispozițiile Legislației Incidente.
 3. Contractul la Distanță este încheiat în limba română. Confirmarea către Client/Utilizator a prevederilor Contractului la Distanță încheiat se face prin trimiterea unui e-mail către Client/Utilizator cu confirmarea înregistrării Comenzii plasate.
 4. Conținutul Termenilor şi Condiţiilor nailsfirst.ro este disponibil gratuit Clienților/Utilizatorului pe www.nailsfirst.ro

16.2 Dispoziţii pentru Clienţii/Utilizatorii Persoane Juridice

 1. Prezentul punct din Termenii şi Condiţiile nailsfirst.ro şi dispoziţiile prevăzute în acest punct se referă numai la Clienții/Utilizatorii scare nu au calitatea de Consumator.
 2. Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul la Distanţă încheiat cu un Client/Utilizator nonconsumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii. Renunţarea la Contractul la Distanţă în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor şi nu oferă motive Clientului/Utilizatorului să aibă pretenţii faţă de Vânzător.
 3. În cazul Clienţilor/Utilizatorilor nonconsumatori, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile de plată, inclusiv poate solicita plata în avans, integrală sau a unei părţi, indiferent de metoda de plată aleasă de Client/Utilizator sau a prevederilor din Contractul la Distanţă.
 4. În momentul predării de către Vânzător a Produsului către Curier, Clientul/Utilizatorul nonconsumator preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul, precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client/Utilizator sau pentru întârzierile datorate transportului.
 5. Nici Vânzătorul sau angajații acestuia, reprezentanții autorizați și agenții săi nu sunt răspunzători față de Client/Utilizator, subcontractori acestuia, angajați, reprezentanți autorizați și / sau agenți pentru orice fel de daune, directe sau indirecte, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat intenționat de către acesta.
 6. În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Clientul/Utilizatorul nonconsumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.
 7. Toate litigiile apărute între Vânzător şi Clientul/Utilizatorul nonconsumator vor fi supuse unei instanţe judecătoreşti competente.